Bestyrelsen

Formand

 

Kurt Stilling Larsen

 

Mobil:  31 46 42 46

e-mail:  kurt1301@gmail.com


Kasserer / Sekretær

 

John Andersen

 

Mobil: 21 22 04 49

e-mail: johkand@gmail